Prima pagina Despre proiect Parteneri Echipa Activitati Rezultate Resurse Media Contact


ACTIVITATI

Activitățile proiectului și rezultatele acestora sunt structurate în patru categorii:

1. Noi structuri instituționale care au un dialog în domeniul studiilor europene - Crearea și dezvoltarea de centre în domeniul studiilor europene. (Înființarea Centrului de Studii Europene din Cernăviș și asigurarea condițiilor necesare pentru Centrul de Studii Europene la Chișinău, echipamente, crearea site-urilor web ale celor două centre, Workshop pentru deschiderea Centrului de Studii Europene la Chișinău) își propune să creeze ) structuri instituționalizate din cele două universități partenere, similare cu cele ale UAIC, pentru a dezvolta dimensiunea europeană a educației și formării în universitățile partenere.

2. Schimburi educaționale transfrontaliere în dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul învățământului terțiar și cercetărilor europene - Programul va reprezenta prima experiență a cooperării transfrontaliere între centrele universitare partenere, în promovarea unor formule diferite de parteneriat pentru dezvoltarea potențialului de educație, formare profesională și cercetare, în domeniul studiilor europene în cele 3 universități. Trei componente de bază vor fi axate pe: transferul de competențe și know-how prin mobilitatea didactică; competențele și transferul de know-how prin intermediul activității comune de cercetare pentru tinerii cercetători și a competențelor și a transferului de know-how în cadrul programelor continue în cadrul sistemului de învățare continuă. Grupurile țintă sunt: ​​profesorii și cercetătorii din cele trei universități, studenții din programele de master și doctorat; în mod complementar, vom atrage grupuri profesionale de interes specific în aplicația on-line în cadrul programului în serviciu.

3. Dialogul între popoare și cultură. Actorii transfrontalieni est-europeni în cadrul dialogului (seria de workshop-uri în România, Republica Moldova și Ucraina, o conferință transfrontalieră EURO, concurs de eseu "Visul meu european") are drept scop deschiderea dialogului între culturi și împărtășirea valorilor comune, și rolul fiecărei națiuni în spațiul cultural european, promovând toleranța și coexistența între popoare dincolo de frontiere.

4. Tineretul în acțiune pentru o Europă durabilă (Campania de conștientizare și promovare a practicilor de mediu în comportamentul de producție și consum, organizarea unei școli anuale de vară, Campania "Un parc curat în orașul meu") vizează informarea grupurilor țintă asupra nevoie de un mediu curat, nepoluat.


Partenerii se vor implica în numeroase activități comune, cu caracter transfrontalier semnificativ, care vor fi asigurate fie de o organizare tematică unificată, fie de un plan comun de acțiuni întreprinse și / sau fluxuri de moderatori / participanți / lectori sau module comune de formare, cum ar fi:

  • 3 serii de ansambluri de lucru: identitatea europeană și diversitatea culturală la granița estică a UE; Tineretul și factorul religios, toleranța și laicismul. Dialogul în context european; Drepturile omului și libertatea fundamentală în construirea unei democrații durabile în Europa;
  • "Dialogul transfrontalier EURO CONFERINȚE" Dialogul între popoare și cultură. Actorii transfrontalieni din Europa de Est în cadrul dialogului";
  • Concursul de eseuri "Visul meu european"
  • Campania de promovare a activităților ecologice în comportamentul de producție și de consum;
  • Campania "Un parc curat pentru orașul meu"
  • Școala de vară "Cooperarea transfrontalieră în prevenirea deteriorării mediului. Noi provocări pentru noua generație ";

Impactul transfrontalier constă în: îmbunătățirea abilităților grupurilor țintă în domeniul studiilor europene, dezvoltarea capacității competitive a sistemelor de învățământ terțiar în regiunile vizate prin asigurarea specialiștilor necesari cu pregătirea necesară impusă de mediul competitiv european; crearea bazei pentru asigurarea forței de muncă pentru mobilitate; crearea bazei educaționale și a competențelor profesionale pentru formarea euroregiunilor și activarea sentimentului de apartenență la Europa.


The Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 is financed by the European Union through the European Neighborhood and Partnership Instrument and co-financed by the participating countries in the programme.

Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și nu reflectata opiniile Uniunii Europene sau ale structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.