Prima pagina Despre proiect Parteneri Echipa Activitati Rezultate Resurse Media Contact


DESPRE PROIECT

Denumirea proiectului `Schimburile educaționale transfrontaliere în Studii Europene - Cadru favorabil pentru reducerea efectelor de frontieră la frontiera de est a UE',  Prioritatea 3 "Cooperarea oamenilor", măsura 3.2 - Schimburi sociale și culturale educaționale , din Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Partenerii implicați în proiect sunt:
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - Centrul de Studii Europene, România (coordonator)
• Academia de Studii Economice din Moldova - Centrul pentru Studii de Integrare Europeană, Republica Moldova (Partener 1)
• Universitatea Yuriy Fedkovych din Cernăuți, Ucraina (Partener 2)

Durata totală a acțiunii: 18 luni (15 aprilie 2011 - 14 octombrie 2012)
Buget: Bugetul total al proiectului este de 164.582,64 Euro din care 148.082,64 Euro reprezinta subventia UE.


Obiective
• Crearea unui context favorabil în cele trei universități pentru dezvoltarea de programe comune în domeniul studiilor europene;
• Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în domeniul studiilor europene a grupurilor țintă prin transferul de experiență transfrontalier;
• Promovarea mobilității transfrontaliere pentru grupurile țintă prin acțiuni complementare care vizează atât educația, cât și cercetarea și formarea;
• valorificarea cooperării transfrontaliere în domeniul studiilor europene pentru a reduce efectele frontierelor la frontiera de est a UE în reducerea disparităților în cunoaștere, în schimburile educaționale și apropierea sistemelor educaționale.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea schimburilor educaționale transfrontaliere în studiile europene ca o condiție esențială pentru procesul de convergență a sistemelor de învățământ terțiar din țările vecine și reducerea efectelor de frontieră la granița estică a UE.
La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, proiectul este complementar programelor implementate la Centrul de Studii Europene și va face parte din domeniul specific de activitate al Centrului. Proiectul va fi legat de activitățile programelor CES dezvoltate în prezent: cursuri Jean Monnet, Catedra Jean Monnet, Integrare economică și politică europeană, Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene Interdisciplinare.
La Academia de Studii Economice din Moldova, proiectul va susține inițiativa recentă de a înființa un Centru de Studii de Integrare Europeană (pentru moment există doar aprobări necesare, nu funcționează corect din cauza lipsei de resurse și a programelor specifice) și în Yuriy Fedkovych Cernăuți Universitatea Națională, Ucraina proiectul va fi construit pe interesul de management pentru a crea un centru similar.

Grupurile țintă au fost selectate pe baza criteriilor de interes potențial de perfecționare din domeniul specific și a nevoilor create de transferul de expertiză. Acțiunile proiectului sunt direcționate spre următoarele grupuri țintă:
TG 1 - studenți din domeniul științelor social-umane care sunt interesați de domeniul lor profesional în dezvoltarea competențelor și cunoștințelor lor generale în diferite domenii ale studiilor europene;
TG 2 - tineri cercetători - grupul va fi format din candidați pentru doctoranzi sau doctoranzi implicați în programe de cercetare educațională și academică care doresc să se auto-perfecționeze sau sunt interesați de teme de cercetare în domenii ale studiilor europene;
TG 3 - Profesori interesați în domeniul studiilor europene, care vor stabili activități de predare a unor cursuri în cadrul programelor profesorilor de vizită.

Rezultate / Beneficiari
1. Dezvoltarea competențelor în domeniul studiilor europene, îmbunătățirea programelor educaționale și complementare, creșterea vizibilității în mediul academic local, regional, național și european, oportunități complementare pentru dezvoltarea de noi parteneriate și participarea la programele europene;
2. Mediul de afaceri public și privat (beneficiari indirecți) de către serviciile profesionale ale viitorilor specialiști în domeniul studiilor europene, capabili să difuzeze efectele și să multiplică cunoștințele despre legile, economia și mediul instituțional european;
3. Societatea civilă, în mod indirect, de efectele potențialului de europenizare pe termen lung (procese potențiale transformative în mediul familial și social al grupurilor țintă;
4. Uniunea Europeană, prin reducerea barierelor educaționale și culturale, la granițele sale estice și prin creșterea potențialului de transfer al valorilor europene dincolo de granița de est,
text) 


The Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 is financed by the European Union through the European Neighborhood and Partnership Instrument and co-financed by the participating countries in the programme.

Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și nu reflectata opiniile Uniunii Europene sau ale structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.